Avís legal

- Informació general.
Abellaires empordanesos és una societat registrada al Registre Mercantil i amb CIF F17072851.
La seu central de Abellaires Empordanesos té el domicili a:

C/ Sant Sebastià, 5
17780 – GARRIGUELLA (Girona)

Efectes de comunicacions i notificacions de l’usuari a l’empresa Abellaires Empordanesos, l’adreça de correu electrònic és la següent: info@abellaires.com

- Prestació de serveis.
A través del seu web, Abellaires empordanesos, ofereix a l’usuari, la informació respecte als productes dels quals s’han de considerar que són merament exemplars i orientatius. L’usuari s’haurà de posar en contacte amb Abellaires empordanesos, per rebre la informació detallada del servei concret que li interessi.

- Propietat intel·lectual
Abellaires empordanesos, és propietàri de la pàgina web www.abellaires.com i titular dels drets de propietat intel · lectual i industrial d’aquesta pàgina així com dels continguts de la mateixa i del nom de domini www.abellaires.com. La totalitat d’aquest lloc web: text, imatges, logotips, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel · lectual i industrial.

Els drets de propietat intel · lectual i industrial de les pàgines web a les quals la “web site” de Abellaires empordanesos, redirecciona, així com la titularitat dels seus continguts i els noms de domini dels mateixos, corresponen als seus propietaris.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís explícit i per escrit de Abellaires empordanesos.

- Protecció de dades personals
Abellaires empordanesos, és la propietària de la pàgina web www.abellaires.com. Un cop omplert el formulari de sol · licitud d’informació, l’usuari accepta que les seves dades personals quedin incorporades a un fitxer automatitzat, creat per Abellaires empordanesos, el qual té la finalitat de mantenir informat l’usuari sobre les novetats dels productes.
En qualsevol cas, l’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades en el moment d’enviar la seva sol·licitud d’informació.

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Abellaires empordanesos, es compromet a donar compliment a l’obligació de secret professional respecte a aquestes dades i al deure de guardar, garantint la seva confidencialitat, i adoptant, si s’escau , les mesures tècniques adequades per evitar qualsevol alteració, pèrdua, mal ús, robatori, tracte i accés no autoritzat.

Els usuaris de www.abellaires.com tenen el dret d’accés, rectificació, oposició i cancel · lació de les dades que consten en el fitxer automatitzat de dades de Abellaires empordanesos. L’exercici d’aquests drets es realitzarà mitjançant petició escrita dirigida al domicili de Abellaires empordanesos, al C / Sant Sebastià, 5 (Garriguella) o bé mitjançant el correu electrònic info@abellaires.com. S’entén que els usuaris accepten les condicions establertes i presten el seu consentiment si cliquen el botó “Enviar” que apareix en el formulari que recull les seves dades personals.

Les dades personals que proporcionen els usuaris no seran cedides a cap empresa i només seran utilitzades per l’enviament d’informació sobre els productes que ofereix Abellaires empordanesos. Les dades personals tampoc estaran disponibles per terceres persones en cap moment. Únicament s’utilitzaran amb la finalitat establerta en aquest document.

- Limitació de responsabilitat.
Abellaires empordanesos, no es fa responsable dels continguts de les pàgines web a les que redirecciona el lloc web www.abellaires.com així com tampoc dels possibles incompliments de la normativa vigent en cada moment en què aquestes pàgines puguin incórrer.

Abellaires empordanesos, no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes derivats de l’ús d’aquest lloc web o dels seus continguts, fins i tot danys informàtics i la possible introducció de virus.