Som una empresa apícola situada al terme municipal de Garriguella, a l’Alt Empordà (Girona), dedicats a la producció, envasat i posterior comercialització de mel i pol·len, procedent tant de collita pròpia com adquirits a altres socis productors i apicultors. A més des de fa uns anys, som productors de mel ecològica.

Vàrem iniciar-nos en aquesta activitat l’any 1985, alguns socis ho alternen amb altres feines agrícoles, a títol professional, en el món de la viticultura i l’olivera. L’any 2005 vàrem fer una inversió per generar energia solar fotovoltàica, contribuint en el respecte al medi ambient amb energies netes, no contaminants.

Amb l’experiència de tota una vida dedicada al món rural, creiem fermament que només respectant la natura i vivint en harmonia amb l’entorn, podrem oferir un producte artesanal i de qualitat.

També ajudem al medi ambient amb la feina silenciosa, constant i eficaç que fan les abelles amb la pol·linització de flors i arbres, contribuint d’aquesta manera a l’equilibri ecològic, donant-nos un exemple d’organització, treball en equip i generositat.

Us proposem que compartiu amb nosaltres, a més de la mel i el pol.len, productes que ens dóna la natura per mitjà de les abelles, un estil de vida més natural i pausat, gaudint de la biodiversitat que ens envolta i que contribueix a una millor qualitat de vida.